bloemen

El Soplo del Viento betekent letterlijk de Adem van de Wind. De wind zelf is niet zichtbaar, maar toch is het een kracht die alles en iedereen in beweging brengt, soms met een zacht briesje, soms met een storm.

Naar zijn voorbeeld willen we op uiteenlopende manieren mensen in beweging brengen om tot een uitwisseling te komen vanuit een oprecht contact op basis van wederzijds respect.